3 noiembrie 2022

Susținerea tezei de abilitare a domnului Conf. Dr. Ing. Aurel TULCAN

Vineri, 21.10.2022, a avut loc un eveniment unic pentru domeniul Inginerie industrială din cadrul Universității Politehnica Timișoara. În această zi, domnul Conf. Dr. Ing. Aurel TULCAN, originar din județul Arad, și-a susținut public teza de abilitare.

Domnul Tulcan este cadru didactic în cadrul UPT din anul 1990, deci de peste 32 de ani, iar în această perioadă a deținut funcții administrative, și nu numai, fiind una dintre cele mai specializate persoane din România în domeniul măsurării tridimensionale.

La începutul carierei universitare a dumnealui, activitatea și-a desfășurat-o în domeniul Deformărilor plastice la rece, o temă de interes încă și în zilele noastre, fiind unul dintre domeniile care, cred eu, vor exista cât timp viața pe Pământ va continua să existe.

În anul 1999, la șapte ani de la momentul înscrierii în cadrul studiilor universitare de doctorat, în 1992, domnul Tulcan a susținut public teza de doctorat, teză care conține și crearea unei „linii automate de ștanțare-matrițare” care se află în laboratorul de Deformări plastice la rece. Linie pe care și eu am avut privilegiul și interesul să o văd.

La începutul anilor 2000, domnul Tulcan a început să activeze în domeniul măsurărilor tridimensionale, domeniu ce nu exista în nicio universitate din România la acea vreme când, pentru studenții din anul V ai specializării Tehnologia construcțiilor de mașini – TCM, a introdus și a predat cursul denumit „Sisteme de control”. Patru ani mai târziu, în anul 2006, avea să editeze, în premieră națională, prima carte cu privire la măsurarea tridimensională, denumită precum cursul introdus în 2002, „Sisteme de control”. Datorită unui proiect desfășurat în parteneriat cu o companie din Germania, cadrul didactic și cercetătorul Aurel TULCAN a proiectat, dezvoltat și produs, în alte state și în România (la Cugir), un număr de trei modele de mașini de măsurat în coordonate, compania având scopul de a produce modelele și a le valoriza pe piață, acestea având o precizie bună și un cost de achiziționare scăzut. Doar că, din păcate, persoana care deținea compania a decedat și, ca urmare a acestui nefericit eveniment, proiectul a fost oprit pentru totdeauna.

Totodată, cu ajutorul mai multor companii din România sau din alte state, domnul Tulcan a înființat sau a dezvoltat mai multe laboratoare. A dezvoltat laboratorul de Fabricație virtuală, laboratorul de Tehnologii de deformare plastică, un laborator Interdisciplinar și, nu în cele din urmă, alături de colegul dânsului, domnul Conf. Dr. Ing. Daniel STAN, a dezvoltat laboratorul de Optică pentru produsele injectate. Pe lângă acestea, domnul Tulcan a înființat două laboratoare de măsurări tridimensionale, unul fiind dotat cu două mașini de măsurat în coordonate, pe care acesta le-a dezvoltat și îmbunătățit, și cu un scanner, iar unul fiind dotat cu o mașină de măsurat în coordonate obținută prin parteneriat de la cel mai mare conglomerat de companii care activează în acest domeniu, adică Hexagon.

În perioada în care am activat în cadrul Ligii Studenților din Facultatea de Mecanică din Timișoara, l-am cunoscut pe domnul Tulcan, acesta ocupând funcția de prodecan al facultății, apoi, un an mai târziu, l-am cunoscut din postura de cadru didactic. Disciplina „Tehnologii de deformare plastică” este o disciplină pe care dânsul ne-a predat-o, mereu propunându-ne discuții și dezbateri, nefiind un curs monoton. Apoi, în anul IV, ne-a predat o disciplină denumită „Proceduri de măsurare 3D”, ca mai apoi, în cadrul studiilor universitare de masterat, să ne predea cursul „Matematici avansate pentru ingineri”, domeniu pe care domnul Tulcan, datorită pregătirii acestuia, îl stăpânește foarte bine și, nu în ultimul rând, acesta ne-a predat disciplina „Măsuri tridimensionale”, domeniu în care, în opinia mea, cel puțin la nivel național, este un renumit expert.

Domnul Tulcan este o persoană cu niște calități umane rar întâlnite în mediul universitar și, cu atât mai rar, în societatea zilelor noastre. Acesta este alături de studenți, îi înțelege și încearcă să soluționeze orice neregulă pe care aceștia o întâmpină. Pentru dânsul sunt foarte importante, din câte am observat eu, calitățile precum cuvântul și bunul simț. Întotdeauna ne spunea câte un banc și câte o lecție de viață. Îmi aduc aminte întrebarea retorică pe care o adresa mereu „Ce vrei tu să fii în viață, un rucsac pe care-l poartă cineva în spate?!” – sunt convins că prin această întrebare retorică a schimbat multe comportamente. Pe lângă bunele calități didactice și de cercetare, are calitatea de a fi om, în primul rând, ceea ce pentru un student poate fi mai important decât orice. Este un model pentru toți studenții, chiar și pentru cei care nu au promovat sau au promovat mai greu examenele aferente disciplinelor pe care dânsul le predă.

Îmi aduc aminte că în 2019, când eram în anul IV, în sesiunea de iarnă, alături de colegii mei, am dorit să ne programăm examenele astfel încât să le susținem pe toate în prima săptămână și jumătate, ca mai apoi să avem o vacanță mai mare, iar dânsul ne-a explicat că nu este neapărat bine ceea ce vrem să facem, aducându-ne multiple argumente. Atunci m-am supărat și țin minte că, deși a fost nepoliticos din partea mea, l-am ignorat când m-a întrebat ceva. Apoi dânsul, fiind un adevărat cadru didactic, a spus „X (aici era numele unui coleg) vrei tu să măsori planul respectiv? Că cineva din prima bancă este supărat pe mine.”, iar atunci mi-am dat seama că greșisem teribil prin faptul că am adoptat o astfel de atitudine față de dânsul. Are un mod de a se exprima foarte inteligibil și aparte, este foarte calm și moderat, precum este și colegul dânsului de birou, domnul Conf. Dr. Ing. Daniel STAN, ambii fiind cadre didactice care desfășoară activități didactice în cadrul universității încă din 1990.

Nu vreau să închei înainte de a menționa anumite detalii mai tehnice. Punctajul rezultat din grilă, pentru a putea obține abilitarea în domeniul Inginerie industrială, trebuie să fie cel puțin 530. Domnul Tulcan are nu mai puțin de 2032,68 de puncte, ceea ce, cel puțin din punct de vedere al calculelor, ar asigura obținerea a nu mai puțin de trei abilitări și ceva, aproape patru. Punctajul este unul foarte mare, ceea ce ne spune, evident și indirect, că domnul Conf. Dr. Ing. Aurel TULCAN merită cu prisosință să fie abilitat, să poată obțină gradul didactic de profesor și să poată fi conducător de doctorat, în cazul în care se afiliază unei școli doctorale.

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare i-a inclus pe domnii Prof. Dr. Ing. Dr. Ec. Titus SLAVICI, Prof. Dr. Ing. Nicolae BÂLC și Prof. Dr. Ing. Gheorghe OANCEA, iar calitatea de membri supleanți le-a revenit domnilor Prof. Dr. Ing. Gheorghe NAGÎȚ și Prof. Dr. Ing. George DRĂGHICI.

Domnul Titus SLAVICI este cadru didactic al Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara și unul dintre fondatorii unei instituții private furnizoare de educație din Timișoara. De asemenea, acesta deține un lanț de hoteluri/moteluri și alte afaceri, fiind stră-stră nepot, pe linie paternă, al renumitului scriitor Ioan SLAVICI.

Domnul Nicolae BÂLC este cadru didactic al Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în mandatul 2016 – 2020, când facultatea avea denumirea de Facultatea Construcții de Mașini, acesta a îndeplinit funcția de decan al acesteia. În anul 2019 l-am cunoscut pe acesta, cu prilejul unei misiuni de evaluare externă a calității unui program de studii universitare de licență din cadrul facultății pe care o conducea. Este o persoană care vorbește calm, așezat și care, de asemenea, își alege cu atenție cuvintele pe care le rostește. Am rămas plăcut impresionat atunci, în cadrul misiunii de evaluare externă, de modul în care acesta comunica cu celelalte cadre didactice și cu personalul administrativ al facultății.

Domnul Gheorghe OANCEA este cadru didactic al Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. În prezent, acesta îndeplinește și funcția de decan al acestei facultăți. Pe domnul Oancea l-am întâlnit în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, prilej prin care am participat ca membri ai aceleași comisii de evaluare a mai multor programe de studii din țară. Acesta este, de asemenea, o persoană calmă, așezată și, nu în ultimul rând, un bun profesionist.

Domnul Gheorghe NAGÎȚ este cadru didactic al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. În perioada 2004-2005, acesta a îndeplinit funcția de prodecan al facultății de Construcții de Mașini, în perioada 2005-2016 a îndeplinit funcția de decan al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, în prezent fiind directorul departamentului Tehnologia construcțiilor de mașini, încă din anul 2016. Tot în anul 2019 l-am cunoscut și pe acesta, cu prilejul unei misiuni de evaluare externă a calității unui program de studii universitare de licență din cadrul facultății în care este cadru didactic.

Domnul George DRĂGHICI a fost cadru didactic al Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara și este conducător de doctorat în cadrul IOSUD-UPT încă din 1990. Pe dânsul l-am cunoscut la interviul pe care l-am susținut în vederea admiterii mele în cadrul IOSUD-UPT ca student doctorand în domeniul Inginerie industrială, în anul 2021. Cunosc activitatea dânsului din CV-ul acestuia și din spusele cadrelor didactice pe care le-am avut de-a lungul celor șase ani în care am fost student al Universității Politehnica Timișoara și pot afirma că domnul Drăghici a avut o carieră remarcabilă în domeniul Inginerie industrială, cu accent pus în favoarea Ingineriei integrate.

Vineri, 21.10.2022, sala N110 (fostul 150) a fost plină cu persoane care au dorit să fie prezente la susținerea publică a tezei de abilitare a domnului Tulcan, o sală plină cum eu n-am mai văzut în cadrul niciunei susțineri publice de acest gen și cum, de altfel, au susținut și membrii comisiei de specialitate, că rar le-a fost dat să fie parte a unui astfel de eveniment. Comisia a menționat că acest pas trebuia să fie făcut mai devreme de către domnul Tulcan, și eu sunt de aceeași părere, însă mă bucur că s-a realizat chiar și acum, nu este prea târziu. În perioada în care eram student la licență, în an terminal, însă mai mult în perioada în care am fost student la masterat, conștient că doresc să-mi continui studiile în cadrul domeniului de studii universitare de doctorat Inginerie industrială, am încercat să-i conving, dacă pot spune așa, pe domnii Tulcan și Stan să-și susțină abilitarea. Abilitarea domnului Tulcan a venit ca o gură de aer proaspăt pentru domeniul Inginerie industrială din cadrul IOSUD-UPT, de aceea sper ca și alte cadre didactice din cadrul departamentului de Ingineria materialelor și fabricației să-și susțină abilitarea în domeniul Inginerie industrială, deoarece acest domeniu de doctorat necesită un restart, iar acesta cum s-ar putea realiza mai bine dacă nu cu ajutorul cadrelor didactice tinere, dedicate, dinamice și profesioniste?

În încheiere, doresc să îl felicit pe domnul Tulcan pentru această realizare, îi doresc să obțină cât mai repede gradul didactic de profesor și, de asemenea, îi doresc ca deja de la anul să înceapă să conducă doctoranzi în cadrul școlii doctorale la care dânsul dorește să se afilieze. Am fost prezent în sală, m-am bucurat pentru dumnealui și, cum foarte rar mi s-a întâmplat în viață, am plâns când comisia și publicul au avut doar lucruri lăudabile de spus despre dumnealui. Domnule Conf. Dr. Ing. Aurel TULCAN, mă bucur că dumneavoastră, un cadru didactic dedicat și fără sentimente de superioritate față de ceilalți, vă sunt recunoscute merite precum excelența, dăruirea pentru activitatea didactică și interesul pentru cercetare. Mă bucur că v-am cunoscut și că am avut ocazia să colaborăm, rămânându-mi speranța că acest lucru va mai avea loc cândva!

Membrii Comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare (de la stânga la drapta: domnul BÂLC, domnul SLAVICI, domnul Oancea).

Lasă un răspuns